Varför investera i Prachuapkhirikhan?
Thailand blir allt populärare som resmål och fler turister besöker landet varje år. Att köpa en fastighet i Thailand och bo här hela eller delar av året blir allt populärare. Prachuapkhirikhan med sin närhet till världsstaden Bangkok uppfyller alla egenskaper för en lyckad fastighetsinvestering. Turismen växer stadigt, väderförhållandena är bland de bästa i Thailand och provinsen blev nyligen utsedd till bästa kustnära Thailändska provins för att utveckla hållbar longstay turism.

Hua Hin en växande stad
Hua Hin blir allt populärare både bland svenskar och övriga turister. Från 1992 till 2006 var den genomsnittliga årliga ökningen av turister till Hua Hin 16,2%. Perioden 2002-2006 ökade antalet svenska turister med 19,7% per år. Det är fortfarande billigt att köpa en fastighet i Hua Hin men en växande turism och ett större intresse för regionen borgar för högre fastighetspriser i framtiden.

Hur köpet går till
Vid reservation av tomt betalas en reservationsavgift om 150 000 THB. Vid kontraktskrivning för köp av huset betalas 10 procent av köpeskillingen exklusive reservationsavgiften. Inom 30 dagar från kontraktsskrivande betalas ytterligare 20 procent. Det är nu byggnationen av huset börjar. Då huset står under tak betalas ytterligare 30 procent. Nästa betalning på 25 procent görs då väggarna är på plats. De återstående 15 procenten betalas vid slutbesiktning då huset står redo för inflyttning. Från byggstart till slutförande tar det cirka tio månader.

Betalningsplan

150 000 baht
Vid reservation av tomt
10%
Vid kontraktskrivning
20%
Vid byggstart
30%
Då tak är på plats
25%
Då väggar på plats
15%
När huset är klartKontrakt
Vid köp av ett hus upprättas tre stycken kontrakt. Ett köpebrev för huset, ett avtal för samfällighetsföreningen där alla boende i området är medlemmar, samt ett kontrakt gällande markarrendet (lease hold land) som registreras hos landkontoret. Thailändska medborgare eller thailändska företag kan välja att köpa tomträtten som (freehold land).

Tomtarrende (Lease hold land)
I Thailand kan varje utländsk juridisk person, individ eller företag äga mark genom ett markarrende (Leasehold Land till skillnad mot Freehold Land) för en period av 30 år. Markarrendet är skyddat av Thailändsk lagstiftning och registreras hos landkontoret där det skrivs in i de officiella markdokumenten. Arrendet kan sedan förlängas för ytterligare två perioder om 30 + 30 år genom en option vilket ger ett arrende om totalt 90 år.

Tomten arrenderas på 90 år med möjlighet till friköp vid eventuell ändring i den thailändska lagstiftningen.

Nuvarande thailändska lagstiftning tillåter inte utländska juridiska personer att äga mark som Freehold Land. I det fall en ändring i den Thailändska lagen i framtiden skulle ge utländska juridiska personer rätt att äga mark som Freehold Land innehåller kontraktet en klausul som ger arrendatorn rätt att friköpa marken (dvs. omvandla tomten från Leasehold Land till Freehold Land). Vi en eventuell försäljning innehåller kontraktet även en klausul som gör det möjligt att omvandla tomten till Freehold land om köparen är en thailändsk medborgare eller ett thailändskt företag.

Friköpt tomt (Freehold land)
Thailändska medborgare eller thailändska företag kan välja att äga tomten som Freehold land.

Underhåll och samfällighetsavgift
Samfällighetsavgiften är obligatorisk och går till förvaltningen och underhållet av området. Avgiften innefattar 24 timmars bevakning av hela området. Även sophämtning samt bevattning och gräsklippning av varje enskild tomt ingår.

Till detta tillkommer kostnad för el och vatten. El kostar cirka 4-5 THB/kwh = 0,80–1 kr/kwh. Detta inkluderar både fast månadsavgift samt serviceavgift. Vattenpriset är progressivt och ligger mellan 0,775 -1,5 satang/liter = 0.155 - 0.3 öre/liter (1,5 – 3,0 kronor per kubikmeter). För den som önskar hem/villaförsäkring kostar detta cirka 4000 baht/år för huset Ocean.

1. Bevakning 24 h
2. Parkskötsel
3. Sophämtning
4. Tomtbevattning
5. Gräsklippning

Uthyrning och övrig service
Service som husstädning och tvättning är billigt i Thailand. Om ni vill hyra ut huset under de perioder ni inte själva vistas där kan vi hjälpa till med service som utlämning av nycklar och städning.

1. Uthyrningservice   
2. Städservice      
3. Tvättservice


 

Hur köpet går till
Underhåll och samfällighetsavgift
Uthyrning och övrig service

 


Thai Natural Estates Co.,Ltd
 
E-mail: info@thainaturalestates.com
 
Telefon: +66 (0)81 488 85 54, +66 (0)87 694 75 15 Fax: +66 (0)2 9181066