Att bevara och skydda milön är viktiga teman för Thai Natural Estates. Därför är alla våra husmodeller och områden framtagna för att passa ett boende i Thailands specifika väder- och naturförhållanden. Vi har i enighet med rekommendationer från Thailändska Energidepartementet tagit fram ett unikt och miljövänligt boendekoncept där byggnationskvalitet och långsiktigt hållbar energianvändning står i fokus. Fastigheterna är utvecklade specifikt för de tropiska klimat som råder i Thailand och designade för att nyttja vind, ljus och väderförhållanden för att minimera behovet av luftkonditionering och elektriskt ljus.

Byggnationen sköts av vårat eget entreprenadföretag South Pacific Engineering som har mer än 25 års erfarenhet av den thailändska byggindustrin.

 
 
Dubbelisolerat tak med god ventilation: Kring 80% av det solljus som träffar huset faller på taket varför detta är den viktigaste delen att isolera. Det brant sluttande taket som är karakteristiskt för thailändsk arkitektur fyller förutom sitt estetiska värde även ett funktionellt syfte. Det lämnar en stor luftvolym mellan inner- och yttertak vilket ger goda isoleringsegenskaper. Utöver detta isolerar Thai Natural Estates både innertak och yttertak samt använder ventiler för att avlägsna den varmluft som samlas emellan dessa.
Lättbetong i väggarna: Lättbetong är det väggmaterial som uppvisar det bästa isoleringsegenskaperna i komparativa test. Materialets låga värmeabsorption gör det dessutom till det lämpligaste att använda i ett varmt klimat. Material som absorberar mycket värme under dagen t.ex. tegel släpper när luften svalnat på kvällen ifrån sig värmen och gör att det blir varmare inne i huset än utanför.
Lågenergiglas i fönster:Ljusinsläppet för lågenergiglas är i paritet med vanligt glas. Dock släpper det igenom betydligt mindre värme.
Huset positionerat för god naturlig ventilation både i förhållande till vind och sol
Soldrivet varmvattensystem som tillval
 
 

Kvalitet
Skönhet

 


Thai Natural Estates Co.,Ltd
 
E-mail: info@thainaturalestates.com
 
Telefon: +66 (0)81 488 85 54, +66 (0)87 694 75 15 Fax: +66 (0)2 9181066